ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Πίσω
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΙΒ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΙΒ

Ιδανική λύση για τον έλεγχο διέλευσης πεζών ή οχημάτων.
Μεγάλη συχνότητα συνεχούς λειτουργίας.
Συνεργάζεται με πολλά συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμού.
Μέγιστο μήκος οριζόντιας μπάρας έως 8 μέτρα.