ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

Πίσω
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL

Μετακινούμενη ράμπα για φορτοεκφόρτωση container με περονοφόρα οχήματα και μέγιστο φορτίο διέλευσης έως και 10 τόνους.