ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

Πίσω
ΑΡΘΡΩΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ HL

ΑΡΘΡΩΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ HL

Ελαφριά στοιβαρή κατασκευή
Δυνατότητα μετακίνησης με την βοήθεια οριζόντιας τροχιάς κύλισης