ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Πίσω
  • ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Περιγραφή έργου

  • Κατηγορία έργου: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Ιδανική λύση για τον έλεγχο διέλευσης πεζών ή οχημάτων.
Μεγάλη συχνότητα συνεχούς λειτουργίας.
Συνεργάζεται με πολλά συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμού.
Μέγιστο μήκος οριζόντιας μπάρας έως 8 μέτρα