ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL

Πίσω
  • ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL
  • ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL
  • ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL
  • ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL
  • ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL

Περιγραφή έργου

  • Κατηγορία έργου: ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MHDL

Μετακινούμενη ράμπα για φορτοεκφόρτωση container με περονοφόρα οχήματα και μέγιστο φορτίο διέλευσης έως και 10 τόνους.